image
PicColo Datona IS

 

Příručka uživatele

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Přihlášení do aplikace POKLADNA - zvolit login a zadat heslo

kasa/bez hesla                                               

sef/vedouci                                                     

admin/admin

 Potvrdit OK/Enter.

 

image

 

 

 

Nastavení Piccolo

F10 – Pokladna – Nastavení

zde lze změnit údaje o Vaší firmě.Zkontrolujte případně doplňte či upravte údaje. Uložit a dál

 

image

 

image

 

V případě, že chcete používat mapu stolů, pak zaškrtněte volbu Restaurace.

Chcete-li, aby se po startu ihned spustila pokladna zvolte Nastavit autologon uživateli Pokladna.

Máte-li některé položky, které ještě nepodléhají  EET, můžete pro ně použít tlačítko pro vyřazení z EET. Uložit a dál

 

image

 

Zde zadejte ID provozovny například  11 (naleznete jej na daňovém portále, záložka Provozovny, kde po registraci provozovny Vám MF vygeneruje číslo provozovny)

Zadejte Heslo k certifikátu.

Stáhněte certifikát pro EET ve formátu p12 pomocí tlačítka Načti z. 912.

Zadejte Platnost certifikátu.

Pokud máte Zjednodušený režim tržby - zaškrtněte tuto volbu.

Možno zvolit Testovací režim. V tomto případě nutno použít i testovací certifikát, který naleznete zde: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/EET_CA1_Playground_v1.zip  (certifikát končící číslicí 19 je pro Právnické osoby,  končící číslicí 218 je pro Fyzické osoby a 118 je pro prospešné společnosti)

 

Volbou Povoleno nastavíte pokladnu na odesílání tržby do EET.

Uložit a zavřít

 

 

 

změna hesla Uživatele

Nastavení - Nastavení uživatelé  - Změna hesla

Zde lze nastavit nové heslo pro právě přihlášeného uživatele.

image

 

 

ODHLÁŠENÍ UŽIVATELE

F10 (Menu) – Datona – Konec

Zobrazí se okno s nabídkou:

 

 

 

OTEVŘENÍ ŠUPLÍKU

F10 (Menu) - Pokladna - Otevření šuplíku (Alt + P)

 

 

NÁPOVĚDA NA POKLADNĚ

F10 (Menu) - Pokladna - Tlačítková lišta – Nápověda (F1)

 

 

 

OVLÁDÁNÍ  V KATALOGU NA POKLADNĚ

 

Klávesové zkratky

Ctrl + šipka nahoru: Pohyb kurzoru v katalogu o řádek nahoru.

Ctrl + šipka dolů: Pohyb kurzoru v katalogu o řádek dolů.

Ctrl + Page Up: Pohyb kurzoru v katalogu o stránku nahoru.

Ctrl + Page Down: Pohyb kurzoru v katalogu o stránku dolů.

Šipka nahoru: Pohyb kurzoru na účtence o řádek nahoru.

Šipka dolů: Pohyb kurzoru na účtence o řádek dolů.

Page Up: Pohyb kurzoru na účtence o stránku nahoru.

Page Down: Pohyb kurzoru na účtence o stránku dolů.

Ctrl + F1 ... F12:  Přechod na jinou účtenku.

 

Ovládání myší

Dvojklik v katalogu: Pro vybranou katalog. položku vyvolá stisk tlačítka Přidej.

Dvojklik pravým tlačítkem v účtence: Pro vybranou položku účtenky vyvolá stisk tlačítka Vymaž.

Otočení kolečkem: Pohyb kurzoru nahoru/dolů po stránkách katalogu.

 

 

 

ORIENTACE v pracovním okně pokladny piccolo

 

Menu

image

Na pokladně vyvoláte menu pomocí Menu (F10) – v pravé dolní části okna nebo klávesou  F10.

 

image

 

 

Tlačítková lišta pokladny

nachází se pod tlačítky nebo ji lze vyvolat F10 - Pokladna - Tlačítková lišta

 

retail:

image        image

 

restaurace má navíc tlačítko:

image

 

Úštenka (Insert): nabízí založení účtenky a možnosti práce s účtenkou viz kapitola Účtenka

Stůl: Stiskem se zobrazí mapa stolů, ke kterým lze přiřadit účtenky viz kapitola  Mapa stolů

Hledání/řazení: Název (F2), Katcis (F3), Č. kód (F4): Zapne vyhledávání podle názvu zboží, katcisu a čárového kódu viz kapitola Vyhledávání. Červeně zbarvené je použito naposledy.

Množství (F5): počet kusů zapsaný ve vstupním poli se přiřadí k vybrané položce na účtence.

Menu (F10): menu pokladny

 

 

Lišta pokladny

Řádek vstupního pole: vstupní pole pro zápis veškerých údajů z klávesnice. û: zruší velý údaj ve vstupním poli

image zobrazí nebo skrtyje klávesnici k účtence.  Pomocí

image  zobrazí se  klávesnice pro vyhledávání

Pokladní: Příjmení přihlášeného uživatele.

Pokladna: Číslo pokladny / číslo skladu, název skladu přiřazeného k pokladně.

 

image

 

 

 

 

INDIKÁTORY KOMUNIKACE

Napravo od vstupního pole se nacházejí indikátory.

Pravý indikátor zobrazuje stav odesílání dat na server/lokální DB.

Levý indikátor zobrazuje stahování dat ze serveru/lokální DB. Stiskem lze vyvolat přímé stahování dat.

Indikátor EET zobrazuje stav odesílání dat na FS MFCR. Stiskem se zobrazí informační okno o případných neodeslaných prodejích. Podržením indikátoru lze vyvolat nabídku na editaci nastavení EET.

 

Barvy podle stavů:

 

Šedá - žádná komunikace zatím neproběhla

Zelená - komunikace probíhá

Modrá - komunikace byla úspěšná

Blikající modrá/oranžová - komunikace úspěšná, čeká na aktualizaci

Blikající fialová/růžová doporučujeme restart pro aktualizaci dat ze serveru

Svítící červená -komunikace skončila chybou!!

 

image právě se stahují data ze serveru  

image  stažení dat ze serveru dokončeno

image  odesílání OK, stahování OK

 image  právě probíhá odesílání dat na server (odešle neodeslané prodeje na server)

 

EET komunikace probíhá, je úspěšná

 

EET komunikace neprobíhá, stiskem se otevře seznam neodeslaných prodejů, nutno sledovat! Pokud máte i ostatní indikátory červené, pak zkontrolujte své internetové připojení.

 

 

 

 

 

Nastavení položek

nastavení prodejních položek

 

Orientace v katalogu

image

 

Lišta pokladního stromu

Ikonky: image rozbalit/sbalit strom, image zobrazit/nezobrazit Podstromy, image znovu načtení stromu, image schovat strom. Pokladní strom Restaurace lze rozbalit i pluskem viz obrázek.

 

image

 

Lišta Katalogu zboží

image

Edit, Zobrazit, Vazby, Tisky, Operace, Help

image

Okno pro rychlé vyhledávání

image

Nový záznam (Insert) 

image

Otevřít – zobrazit vybraný záznam (F3/F4)

image

Další stránka (Page Down)

image

Předchozí stránka (Page Up)

image

Reload – znovu načíst  (F5)

image

Najít (Ctrl + F)

image

Filtr (Alt + F) - zeleně zabarvená – aktivní výběr

image

Zvolit sloupce (Alt + F10)

image

Seřadit (Alt + O)     

image

Seskupit záznamy (Alt + G)

image

Zobrazení vybraných/nevybraných /pouze změněných záznamů/zrušení výběru (zeleně zbarvená ikona – aktivní výběr)

image

Zobrazení vybraných/nevybraných /pouze změněných záznamů/zrušení výběru (nachází se u položek, nad zaškrtávacími políčky)

image

Profily (v horním menu)  nebo Uživatelské profily (ve formuláři). Tvorba, editace, výběr

image

Nápověda (F1)

 

 

Správa položek v katalogu

Založení položky do katalogu

F10 - Sklad – Strom zboží Ctrl +Q  

1)  V pravé části je zobrazen Katalog. Stisk klávesy Insert nebo ikony Nový a vyplnit všechny údaje:

Kategorie: zařazení skladových karet do obecnějších skupin. Výběr kategorie ze seznamu kategorií pod šipkou. V případě, že zde kategorie není, založte novou kategorii pomocí Insert/Nový přes ikonku „...“ nebo Nastavení – Nastavení katalogu – Kategorie.

Katalogové číslo: jedinečný kód zboží. Označován také jako Katcis. Lze zadat ručně nebo nechat doplnit automaticky Doplň KATCIS“. Katcis může obsahovat číslice i písmena. Nedoporučujeme čárky, tečky a mezery.

Název zboží: stručný název zboží např. Brusinkový koláček

Barcode: lze zadat ručně nebo nechat doplnit automaticky pomocí „Navrhni EAN“. 

Sazba DPH (%): výběr sazby DPH ze seznamu pod šipkou (21% základní, 15% snížená, 10% druhá snížená...)

Cena1 s DPH: základní prodejní cena 1ks položky. V případě položek třídy neceločíselné (např. Mandarinky) zadat cenu za kg a na pokladně při prodeji zadat množství v kg. Zvolenou jednotku zadat do pole Jednotky.

Čas: bude doplněn automaticky čas vytvoření skladové karty.

 

image

 

Aktivní:zaškrtnou políčko kursorem v případě, že položka je aktivní. Pokud položku již nebudete prodávat, ale má v historii pohyby pokladní, pak odškrtněte Aktivní.

Třída:zvolit možnost z menu:

Material Type: zvolit možnost z menu (standardní označení užívané v SAP): lze používat přednastavené HAWA.

Jednotky: zadat základní jednotky, například  l (litr), kg (kilogram), ks (kus)…

Prodej v zastoupení: Zaškrtnout jde-li o prodej v zastoupení

3)Uložit a zavřít nebo Ctrl + Enter

V katalogu zboží bude nová nebo opravená položka označena červenými tečkami.

 

image

 

Založení jedné nové karty položky kopií stávající karty

1) V pravé části je zobrazen Katalog. Vyhledat požadovanou položku. Označit kursorem. Stisk klávesy F9.  Vytvoří kopii stávající položky. Opravit všechny potřebné parametry. Název, Katcis, Barcode…

2) Uložit a zavřít

 

Editace karty položky

1) Vyhledat položku: do bílého vyhledávacího pole zadat čísla katcisu, barcode nebo část názvu položky, podle kterého má být položka nalezena (např. 118, 11* pol, po*, polévka…), označit kursorem, editace pomocí klávesy F4, opravit údaje a Uložit a zavřít

 

Odstranění skladové karty

1) Vyhledat požadovanou položku a označit kursorem, pomocí červeného příkazu Smazat odstranit z katalogu. Odstranit skladovou kartu ze systému lze pouze pokud nemá pokladní pohyby (pokladní prodej). Pokud byla již prodávána, pak ji lze zneaktivnit.

 

Detail skladové karty

1) Vyhledat položku a označit kursorem, zobrazit detail karty pomocí klávesy F3 nebo Enter. Zavřít

 

Odeslat změny

1) Menu (F10) - Sklad – Strom zboží - zvolit červený příkaz Příprava pro pokladny

2) Menu (F10) – Pokladna – Ulož všechna nastavení do pokladny

 

Zneaktivnit / Zaktivnit skladovou kartu

Pokud prodej položky skončil a již se nebude dále prodávat, nelze ji smazat, jelikož má pokladní historii (pokladní prodeje) možno položku zneaktivnit.

1) Vyhledat položku a označit kursorem, pomocí F4 otevřít k editaci, odstranit označení Aktivní. Uložit a zavřít

V případě opětovného prodeje pak lze položku zaktivnit -  zaškrtnout Aktivní.

 

 

Katalog – evidence karet zboží

 

image

 

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

Kategorie, Katalogové číslo, Název zboží, Barcode, Sazba DPH, Cena1, Čas, Aktivní, Třída, Jednotky

 

Odkazy/Vazby (modré menu, možno i přes F2 / F2 Menu):

·         Historie Ctrl + Shift + H -  historie změn v katalogu zboží

 

Tisky  (modré menu, možno i přes F2 / F2 Menu):

·         Tisk Etiketa TSC/Zebra 32x25 Ctrl + Shift + C

·         Tisk Regálové etikety Epson POS Printer Ctrl + Shift + P

·         Tisk přehledu

 

Rychlé filtry (zelené menu):

·         dle kategorie: Všechny kategorie, Výčet jednotlivých kategorií

·         dle platnosti: Aktivní, Aktivní i neaktivní, Neaktivní, Změněno dnes

 

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):

·         Smazat Ctrl+Del - Smaže aktuální nebo vybrané záznamy. Skladovou kartu, která má uskutečněné pohyby nebo obsahuje další položky nelze smazat.

·         Příprava do pokladny – proběhne načítání katalogu do pokladny

 

 

 

EDITAČNÍ A TESTOVACÍ REŽIM POKLADNY

stisk pravým tlačítkem myši na tlačítko/záložku pokladny. Vyvoláte nabídku Opravit výběrová tlačítka Stiskněte ji.

Zobrazí se editační a testovací režim pokladny.

image

Přepínání z editačního režimu do testovacího se provádí stiskem tlačítka Editace/ Testovací režim vypnutý (růžový text)  přepne se na TESTOVACÍ režim / (editace vypnuta)

image          image

 

 

Záložka na pokladně

1) pravým tlačítkem myši klikněte do prostoru stávající záložky (mimo řádky a tlačítka) či rozklikněte tlačítko Záložka v liště editačního režimu. Zobrazí se nabídka:

 

image

 

Zvolte založení před nebo za aktivní záložku. Zobrazí se Definice stromů: nový záznam

 

image

 

2)  Zobrazí se Definice stromů: nový záznam

Název - čeština: zadejte název záložky. Tento název se zobrazí na pokladně.

Barva záložky: zvolit barvu záložky přes ikonku "..." v tabulce Color. Lze zvolit i barvu tlačítka pro celou záložku.

Pokud chcete mít na záložce tlačítka zašktněte volbu Skrýt katalog. V případě, že chcete vidět položky v řádcích ponechte prázdné.

3) Uložit a zavřít.

Byla vytvořena větev  pokladního stromu - záložka na pokladně. Posun záložky provedete tak, že podržíte záložku (prostor kolem názvu záložky) a přesunete na požadované místo.

 

Editace záložky

1) zvolte záložku rozklikněte tlačítko Záložka v liště editačního režimu. Zobrazí se nabídka: Opravit záložku. Zobrazí se Definice stromů: oprava záznamu, opravit údaje a Uložit a zavřít

 

Smazat záložku

Smazat záložku lze výběrem Odstranit aktivní záložku. Systém se zeptá zda opravdu chcete provést příkaz.Potvrdit OK.

 

 

Řádek na záložce

1) pravým tlačítkem myši klikněte na řádek záložky. Z nabídky zvolit Přidat nový řádek ZA nebo Vložit nový řádek PŘED.

image

 

Také lze stisknout pod stávajícími řádky na Přidat řádek. Nebo přes tlačítko Záložka

2) zobrazí se Definice stromů: nový záznam.

Název - čeština: název řádku.

Možno zadat Šířku tlačítka a Výšku tlačítka pro celý řádek. Pokud mají mít tlačítka v řádku stejnou barvu, lze ji nastavit v poli Barva tlačítka. Pokud chcete mít různé barvy tlačítek v řádku, nevyplňujte. Platí pro celý řádek.

3) Uložit a zavřít. Byl vytvořen řádek na záložce pokladny. Řádek lze posunout pomocí šipek nahorů či dolů.

 

Editace řádku

1) pravým tlačítkem myši klikněte na řádek. Zobrazí se nabídka: zvolit Opravit řádek. Zobrazí se Definice stromů: oprava záznamu. Opravit údaje. Uložit a zavřít.

 

 

Tlačítko na pokladně

1) pravým tlačítkem myši klikněte na řádek. Zobrazí se nabídka, zvolit Přidat tlačítko.

image

 

Lze také stisknout prázdné tlačítko Přidat tlačítko v řádku. Tato nabídka se nabízí na konci každého řádku.

2) Zobrazí se Katalog položek, které lze přidat do zvoleného pokladního stromu. Výběr položky potvrďte OK/Enter. Bylo vytvořeno tlačítko na pokladně..

 

Editace tlačítka

1) pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko. Zobrazí se nabídka: zvolit Upravit tlačítko. Zobrazí se Definice stromů: oprava záznamu.

image

Název tlačítka.  tento název se zobrazí na tlačítku nikoli na účtence. Na účtence se vytiskne název zadaný na skladové kartě položky.

 

image

 

Opravit lze údaje.:

Šířka tlačítka

 Barva tlačítka: přes ikonku "..." proklikem do vzorníku barev Color.

Velikost fontu

Dotaz na cenu: volbou této funkce se po stisku tlačítka zobrazí dialogové okno pro zadání ceny položky. 

2) Uložit a zavřít

 

 

Talčítko s dotazem na cenu

1)  v katalogu zboží (Sklad - Strom zboží) založíte položku, cenu prodejní zadáte 0 Kč

2)  stisk pravým tlačítkem myši na tlačítko/záložku pokladny. Vyvoláte nabídku Opravit výběrová tlačítka Stiskněte ji.  Zvolte požadovanou záložku a příslušný řádek a stiskněte prázdné tlačítko Přidat tlačítko v řádku (na konci tlačítek). Zobrazí se Katalog položek, kde zvolíte položku. V katalogu se nabízí jen položky ještě nezařazené do pokladny. Výběr položky potvrďte OK/Enter. Bylo vytvořeno tlačítko na pokladně.

3) pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko. Zobrazí se nabídka: zvolit Upravit tlačítko. Zobrazí se Definice stromů: oprava záznamu.

Dotaz na cenu: volbou této funkce se po stisku tlačítka zobrazí dialogové okno pro zadání ceny položky. 

image

4) Uložit a zavřít

 

Na pokladně se pak stiskem tlačítka zobrazí dialogové okno pro zadání ceny položky. 

image

Je-li zadána cena v katalogu, pak se zde zobrazí, možno ji upravit či potvrdit.

 

 

Talčítko pro neceločíselné množství

1)  v katalogu zboží (Sklad - Strom zboží) založíte položku třídy: Neceločíselná, Cena 1 s DPH: cena za kg/litr/metr...,  Jednotky: zvolte základní jednotku, zde u salátu jsme zvolili kg. Uložit a zavřít.

image

 

2) stisk pravým tlačítkem myši na tlačítko/záložku pokladny. Vyvoláte nabídku Opravit výběrová tlačítka Stiskněte ji. 

Zvolte požadovanou záložku a příslušný řádek a stiskněte prázdné tlačítko Přidat tlačítko v řádku (na konci tlačítek). Zobrazí se Katalog položek, kde zvolíte položku. V katalogu se nabízí jen položky ještě nezařazené do pokladny. Výběr položky potvrďte OK/Enter. Bylo vytvořeno tlačítko na pokladně.

Na pokladně se pak stiskem tlačítka namarkuje 1 ks s cenou za 1 kg.   Jelikož jde o neceločíselnou třídu, lze u této položky měnit množství.

Stiskem řádku na účtence se zobrazí dialogové okno pro zadání Množství. Lze  zadat i Poznámku k položce či  Slevu v % pro řádek.

image image

 

 

Testovací režim pokladny

stiskem tlačítka s růž. textem se přepnete do testovacího režimu pokladny. nelze zde položky editovat, editace je vypnuta.

image

Pomocí OK zavřít testovací  režim pokladny.

 

Odeslat data na pokladnu

Po změnách provedených v editačním režimu pokladny pomocí OK zavřít testovací  režim pokladny. Zobrazí se  výzva:

 

image

 

Pro zavření okna stisk OK.  Na pokladně proveďte aktualizaci: Pokladna - NastaveníUlož všechna nastavení do pokladny

 

 

 

Nastavení max. slevy při prodeji

Nastavení - Nastavení pokladen  - Max. slevy při prodeji

image

 

Zde lze nastavit konktrétní skupině (pokladní/vedoucí/admins)  nebo jednotlivým uživatelům

·         Maximální slevu na pokladně

·         Slevy na tlačítkách - po stisku Sleva na pokladně se nabídnou i přednastavené hodnoty slevy

 

 

Nastavení mapy stolů

·         Menu (F10) - Nastavení - Nastavení pokladen – Map editor PICCOLO

·         Menu (F10) - Pokladna - Nastavení - Opravit mapu stolů

 

Nastavení záložky mapy stolů

 

image

 

Zobrazí se Map editor PICCOLO.  Kliknout do prostoru mapy mimo stůl . Zde nastavte šířku a výšku mapy stolů. Dále zde lze zvolit Barvu plochy: otevře se tabulka Color pro volbu barvy této záložky. Text: například Restaurace

Založení dalších záložek mapy stolů pomocí ikonky imagePřidat záložku .

 

image

 

image

 

 

image

 

Na záložkách nutno rozlišovat pojmenování stolů. Nelze mít stůl č. 1 v restauraci i na zahrádce. Doporučujeme pojmenovat např. Stůl R1 (restaurace) a Z1 (zahrádka) nebo 1 pro restauraci a 11 pro zahrádku.

Pro založení dalších záložek např. Bar, Zahrádka, Salónek opět použijte tlačítko Přidat záložku. Uložit

 

image

 

 

Založení stolu 

Pomocí tlačítka Obdélník nebo Ovál vytvoříte stůl. Pozici stolu změníte buď přetažením myši na požadované místo či pro malé posunutí zadáním pozice do pole X a Y.  Dále lze nastavit Šířku a Výšku stolu. Lze nastavit i Sílu čáry pro ohraničení stolu. Pomocí tlačítka  Barva ohraničení a Barva plochy zobrazíte okno Color, kde lze zvolit požadovanou barvu nebo pomocí Define Custom Colors upravit odstín zvolené barvy. Pro potvrzení použijte tlačítko OK. Nutno zaškrtnout volbu Stůl, jinak systém DATONA PICCOLO bude brát tento stůl jako objekt v místnosti a nebude možné na tento stůl vložit účtenky. Dále je možné nastavit Počet židlí u stolu. Do pole Text zadejte název stolu např. číslo stolu. Zde lze navolit jak Písmo (Font, Styl, Velikost) tak Barva písma.

 

image 

Uložit

 

 

Odstranění stolu nebo záložky

image
 

Pomocí tlačítka         odstraníte buď aktuální stůl nebo aktuální záložku.

        

 

Založení stolu kopií stávajícího

imagePomocí tlačítka         zkopírujete označený aktuální stůl. Zkopíruje se velikost, navolená barva i text, který je nutno opravit. Uložit

 

 

Ukázka mapy stolů v editoru

 

image

 

 

 

MENU POKLADNA

 

Vklad hotovosti

Menu (F10) - Pokladna - Vklad hotovosti

Zobrazí se dialog s aktuálním stavem (Částka a Měnav pokladně), Vklad hotovosti č. a Měna.

Potvrďte kategorii Výběr z banky.  

Částka:  zadat hodnotu bez teček, mezer a měny.

Poznámka: nepovinné pole, při stisku pole Poznámka se zobrazí místo numerické klávesnice klávesnice klasická

Potvrďte Tisk a uložit (F12).  Pro zrušení stiskněte Cancel

 

image

 

image

 

Vytiskne se doklad o vkladu do pokladny:

 

image

Zápis o vkladu do pokladny naleznete na pokladní závěrce a v pokladní knize.

 

 

Výběr hotovosti

Menu (F10) - Pokladna -Výběr hotovosti

Zobrazí se dialog s aktuálním stavem, doplňte částku, možno i poznámku a potvrďte Tisk a uložit  F12

 

Menu (F10) - Pokladna -Výběr hotovosti

Zobrazí se dialog s aktuálním stavem (Částka a Měnav pokladně), Výběr hotovosti č. Měna. Vyplňte pole

Kategorie: zvolte z rolovací nabídky např Odvod do banky

Částka:  zadat hodnotu bez teček, mezer a měny. Stiskem do pole Částka vyvoláte zobrazení klávesnice numerické.

Poznámka: nepovinné pole, stiskem do pole Poznámka vyvoláte zobrazení klávesnice pro zadání textu.

Potvrďte Tisk a uložit (F12).  Pro zrušení stiskněte Cancel

 

image

 

Vytiskne se doklad o vkladu do pokladny. Zápis o vkladu do pokladny naleznete na pokladní závěrce a v pokl. knize.

 

 

image

 

 

 

 

ÚČTENKA (INSERT)

a) F10 – Pokladna – Tlačítková lišta – Účtenka

b) Na liště pokladny Účtenka (Insert)

zobrazí se nabídka:

    

Stiskem se založí nová účtenka. Pokud je zapnutá funkce Mapa stolů, pak systém nabídne mapu stolů pro přiřazení účtenky ke stolu.  Po založení nejméně jedné účtenky se nabízí rozšířená nabídka po stisku šipky u menu Účtenka:

 

 

Založení nové účtenky

Účtenka (Insert)

Stiskem se založí nová účtenka. Je-li při jejím stisku ve vstupním poli zapsáno přihlašovací jméno jiného než aktuálně přihlášeného uživatele, bude tato nová účtenka vedena pro tohoto uživatele. V záhlaví této účtenky bude zobrazeno příjmení tohoto uživatele. Pokud je zapnutá funkce Mapa stolů systém nabídne mapu stolů pro přiřazení účtenky ke stolu.

 

image

 

image

 

Údaje na účtence

1(20:01): 1.438,00 Kč:  účtenka č. 1 (pořadí účtenky), založena v 20:01 hod., celková cena účtenky činí 1.438 Kč

Název: Název zboží dle katalogu.                                            

Ks: Počet kusů.

Sleva: Sleva v %.

Cena celkem: Cena po započtení slevy vč. DPH za všechny kusy. 1 438,00 Kč: cena za celou účtenku

 

 

Zrušit účet

Zruš účet (Ctrl + Shift + Del): bude smazána celá účtenka, pokud není potvrzená. Je-li potvrzená, systém se zeptá, zda ji opravdu chcete odstranit. Potvrďte üAno

 

 

Zrušit řádek

Zruš řádek (Ctrl +-Del):bude smazán označený řádek v účtence. Lze smazat i pomocí červeného křížku u položky. Pokud je položka nepotvrzena, bude ihned smazána. U potvrzené se systém zeptá, zda ji opravdu chcete odstranit. Potvrďte Ano. Zrušením řádků (položek) v účtence není odstraněna celá účtenka. V seznamu otevřených účtenek se zobrazuje  s částkou 0,00 Kč.

 

 

Přepínání mezi účtenkami

Mezi jednotlivými účtenkami můžete přepínat buď myší/stiskem nebo stiskem klávesy Ctrl a funkční klávesy, (Ctrl F1, F2, F3 až F12), která odpovídá pořadí účtenky.

 

 

Kopie účtenky dnešní

F10 – Pokladna – Kopie účtenky

 

image

 

Zadat číslo účtenky, potvrdit OK. Systém vytiskne účtenku s informací, že se jedná o kopii.

 

 

Kopie účtenky včerejší a starší

F10 – Pokladní prodeje – Prodeje (nutno oprávnění)

Vyhledat požadovanou účtenku, stisk Menu – F2Menu a zvolit z nabídky:

 

 

Tisk poslední účtenky

F10 – Pokladna – Tisk poslední účtenky

 

 

Rozdělení účtenky

Účtenka (Insert) - Rozděl účtenku. Otevře se okno Rozdělení účtenky.

Pomocí 1 → přesune 1ks položky z řádku označené kurzorem.

Pomocí n → přesune zadaný počet položek z řádku označené kurzorem

Pomocí řádek → přesune celý řádek označený kurzorem

Pomocí vše → přesune vše

Účtenka je rozdělena a nachází se na dvou záložkách.

 

image

 

 

 

Sluč s jinou účtenkou

Pomocí mapy stolů nebo v seznamu otevřených účtenek zvolit účtenku. Stisk tlačítka Účtenka (Insert) - Sluč s jinou účtenkou. Otevře se mapa stolů pro zvolení druhé účtenky. Účtenky jsou sloučeny.

 

 

 

Zobrazit všechny účtenky

Na tlačítkové liště: Účtenka (Insert) – Zobrazit všechny účtenky. Účtenky jsou zařazeny do záložek

 

image

 

 

Seznam otevřených účtenek

Na tlačítkové liště: Účtenka (Insert) - Seznam otevřených účtenek. Zobrazí seznam všech otevřených účtenek. Vpravo nahoře je údaj o počtu otevřených účtenek. Dole se nachází Filtr, kterým lze filtrovat v účtenkách.

 

image

 

 

 

 

MNOŽSTVÍ (F5)

Po stisku tlačítka Množství nebo F5 a následném stisku tlačítka na pokladně nebo načtení čárového kódu se zobrazí dialog pro zadání Množství.

Lze zde zadat i Poznámku případně i Slevu v % pro řádek (množstevní slevu). Pro zavření okna stisk üOK.

pro zadání neceločíselné cifry je nutné mít na kartě položky v katalogu zvolenu třídu Neceločíselnou.

 

image

 

 

 

 

STŮL:

Stiskem tlačítka Stůl:  se zobrazí mapa stolů s přehledem počtu účtenek na stole a celkovou hodnotou účtenek na stole.

 

Založení účtenky na stůl

Stiskem tlačítka položky na pokladně nebo načtení položky čtečkou se zobrazí mapa stolů. Zvolte stůl. Po namarkování všech položek na danou účtenku zvolte Potvrdit (F9).

 

Popis údajů na stole

Počet účtenek udává číslo v pravém horním rohu. Číslo nebo označení stolu udává číslo větším fontem umístěné uprostřed stolu. Celková hodnota všech účtenek na stolu udává číslo umístěné dole uprostřed pod označením stolu.

image

 

Účtenky na stole

Jsou-li ke stolu přiřazené účtenky, pak se stiskem tlačítka Stůl  se zobrazí Mapa stolů, zvolte stůl a stiskněte jej. Zobrazí se seznam všech účtenek na daném stole.

image

 

Stiskem účtenky ji otevřete k přidání dalších položek nebo k zaplacení. Nabízí se založení nové účtenky. Tato nabídka je vždy prvním řádkem v seznamu účtenek na stole. 

Lze zde zvolit řazení účtenek dle parametru Čas, Cena, Číslo (účtenky). Po stisku např parametru Čas se účtenky seřadí sestupně, u názvu Čas se objeví zelená šipka směrem nahoru. Po opětovném stisku parametru Čas se změní řazení na sestupné. Zelená šipka u názvu čas bude směrem dolů.

image

 

Údaje o účtence například 1/3(10:26): 23,00 Kč (Růžové 0,2l) zobrazují:

1: číslo stolu

3: číslo účtenky

(10:26): čas založení účtenky na stůl

23,00 Kč: celková cena účtenky

(Růžové 0,2l): výpis jednotlivých položek na účtence

 

V pravém horním rohu seznamu účtenek na stole se zobrazuje cena celkem za celý stůl, pomocí šipek se pohybujete po řádcích – možno zvolit účtenku. Dále nabízí volbu Načti celý stůl, kdy se Vám otevře první účtenka a po uhrazení ihned načte další účtenku k úhradě. 

image

 

Ve spodní části seznamu účtenek se nachází volba Filtr s klávesnicí.

image

 

 

Přidat položku na účtenku na stole

Stiskem tlačítka Stůl se zobrazí seznam všech účtenek. Stiskem účtenky ji otevřete k přidání dalších položek. Po namarkování položek na danou účtenku zvolte Potvrdit (F9).

 

Sloučit s jinou účtenkou

Pomocí mapy stolů nebo v seznamu otevřených účtenek zvolit účtenku. Stisk tlačítka Účtenka (Insert) - Sluč s jinou účtenkou. Otevře se mapa stolů pro zvolení druhé účtenky. Zvolte stůl a vyberte požadovanou účtenku. Účtenky jsou sloučeny.

 

Sloučit účtenky z celého stolu s aktuální účtenkou

Pomocí mapy stolů nebo v seznamu otevřených účtenek zvolit účtenku. Stisk tlačítka Účtenka (Insert) - Sluč s jinou účtenkou. Otevře se mapa stolů pro zvolení druhé účtenky. Účtenky jsou sloučeny.

 

Rozdělit účtenku

Pomocí mapy stolů nebo v seznamu otevřených účtenek zvolit účtenku. Stisk tlačítka Účtenka (Insert) - Rozděl účtenku. Otevře se okno Rozdělení účtenky. Pomocí 1 → přesune 1ks položky z řádku označené kurzorem. Pomocí n → přesune zadaný počet položek z řádku označené kurzorem. Pomocí řádek → přesune celý řádek označený kurzorem. Pomocí vše → přesune vše. Účtenka je rozdělena viz str. 15

 

Přesun účtenky k jinému stolu

Pomocí mapy stolů nebo v seznamu otevřených účtenek zvolit účtenku. Stisk tlačítka Účtenka (Insert) - Přesun k jinému stolu. Zobrazí se mapa stolu. Zvolte stiskem stůl, na který se  má účtenka přesunout. Účtenka je přesunuta.

 

Načíst účtenky ze všech stolů

Na tlačítkové liště stisk Účtenka (Insert) - Účtenky ze všech stolů. Načtou se všechny účtenky ze všech stolů do záložek. Lze přepínat mezi jednotlivými účtenkami pomocí šipek.

image

 

Načíst účtenky z celého stolu

Na tlačítkové liště stisk Účtenka (Insert) - Jen účtenky ze stolu. Zobrazí se mapa stolů, zvolte stůl. Načtou se účtenky jen ze zadaného stolu do záložek účtenky.  Lze přepínat mezi jednotlivými účtenkami pomocí šipek.

 

Uzavření účtenky platbou

Stisk tlačítka Stůl:. Vybrat příslušný stůl, otevře se seznam účtenek na stole. Zvolit účtenku a výběr potvrdit OK/Enter. Proveďte platbu stiskem tlačítka F12 viz kapitola Platby

 

 

 

PLATBA

Pod účtenkou se nachází nabídka pro uzavření účtenky platbou. Stisk Hotově nebo F12. Po stisku tlačítka Hotově se otevře dialog plateb, do kterého bude zařazena odpovídající platba. 

 

image

 

Je-li v okamžiku stisku ve vstupním poli nějaká částka, je platba zapsána pouze v této výši a bude třeba v dialogu plateb doplnit platby pro zaplacení celé částky.  Zobrazuje:

K úhradě: Zobrazuje celkovou částku k úhradě v měně účtenky.

Typ platby: Zobrazuje typ platby.

Částka: Zobrazuje částku, která je placena tímto typem platby.

Měna: zobrazuje měnu, v níž je prováděna platba.

Poznámka: zobrazuje zadanou poznámku k platbě, zobrazí se i v evidenci prodejů

 

Volby:

Vstupní pole Částka: Vstupní pole pro zápis veškerých údajů z klávesnice.

Poznámka (F5): stiskem vyvoláte okno pro zadání poznámky, nebo lze použít F5

Kopií: Z rozbalovacího menu lze vybrat počet tisknutých kopií účtenky.

Zavřít (ESC): zavře platby a umožní dále editovat účtenku.

Provést platbu (F12):zapíše účtenku do databáze, vytiskne ji, zavře dialog plateb a zavře účtenku. Pokud je ve vstupním poli zapsána částka, načte ji jako údaj Placeno. Při zadání vyšší částky Vám vypočítá kolik Vrátit.

 

image

 

 

Rychlá platba 2x stisk F12

Pro rychlé zaplacení (netřeba vypočítat kolik vrátit, bez poznámky...) stiskněte 2x F12.

 

 

Vrácení hotovosti

Pokud se zadá do pole Částka např 800.

 

image

 

Pokladní systém DATONA spočítá obsluze pokladny kolik má vrátit zákazníkovi.

Pro dokončení platby zvolit Provést platbu nebo stisk F12. Vytiskne se účtenka a na pokladně se zobrazí info okno. Stisk zeleného tlačítka Dokončit a zavřít.

 

image

 

Změna typu platby

F10 - Pokladna - Závěrka - Změna typu platby    lze opravit pouze před pokladní závěrkou!

Zobrazí se okno Změna platby - dosud neuzavřené prodeje. Zvolit požadovanou, doubleclick / Enter. Otevře se okno Změna platby pro danou účtenku. Lze měnit: Typ platby, Typ platební karty, Text šeku. Označit Změnit tuto platbu a změnu platby potvrďte Uložit změny. Okno Změna platby pro danou účtenku se zavře. Pomocí F5/Reload zaktualizujete data. U změny platby budou tři záznamy. Např. původně platba v hotovosti ve výši 289 Kč změnit na platbu fakturou zobrazí tyto údaje: Hotově 289 Kč, Hotově -289 Kč, Fakturou 289 Kč.

 

 

Oddělit částku od původní platby

F10 - Pokladna - Závěrka - Změna typu platby   lze opravit pouze před pokladní závěrkou!

Otevře se okno Změna platby. Zobrazí se dosud neuzavřené prodeje. Zvolit požadovanou, doubleclick / Enter.

Zvolit Oddělit od původní platby částku. Zadejte částku, jež má být od původní oddělena. Uložit změny.

Pomocí F5/Reload zaktualizujete data. V tabulce Změna platby budou čtyři záznamy – např. z původní částky 782 oddělit platbu 700. Změna platby zobrazí: 782 Kč, -782 Kč, 700 Kč, 82 Kč. 

 

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Nutno mít pokladnu ON-LINE!  Nutno mít oprávnění k vrácení zboží!

Systém kontroluje zda nebyla účtenka stornována jiným uživatelem.

Zobrazí se dialog vrácení zboží, do kterého nutno zadat číslo zakázky (číslo účtenky).

 

image

 

 

 

Vrácení z účtenky s jedním kusem jedné položky

 

image

Účtenka na 1ks jedné položky: zobrazí se účtenka s minusovým počtem kusů a minusovou cenou. Pro dokončení zvolte Platbu Hotově F12. Nevyplňovat pole Částka:, zvolte Potvrdit platbu F12

 

 

Vrácení z účtenky s více kusy jedné položky

 

image

Stisk tlačítka Množství / F5. 

Zobrazí se dialog, pro zadání počtu vrácených kusů s mínusem, do poznámky lze zadat důvod vrácení.

Potvrdit OK

image

 

Stav účtenky se změní. Pro dokončení zvolte Platbu Hotově F12. Nevyplňovat pole Částka:, Potvrdit platbu F12

 

image

 

 

Vrácení z účtenky s více položkami

 

image

 

Automaticky se nabídne dialog pro zadání položky a počtu kusů k vrácení.

v levé části jsou položky z účtenky a v pravé části položky, které stornujete těmito možnostmi:

      1 → převede 1 ks označené položky

      n → dotáže se na množství označené položky

      řádek → převede celý označený řádek včetně množství, zákazník vrací oba míče

      vše → převede všechny položky na účtence včetně množství

Potvrdit OK. 

Na účtence se přepočítají data. Pro dokončení zvolte Platbu např Hotově F12. Nevyplňovat pole Částka:, zvolte  Potvrdit platbu F12

 

image

 

 

 

 

SLEVA

slevu lze použít u položek nad 0Kč.

 

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  nebo tlačítko Sleva

 

Sleva v % pro účtenku (F7)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  - Sleva v % pro účtenku  (F7 ) nebo přes tlačítko Sleva

zobrazí se dialogové okno, do pole Sleva%: zadat počet %. Potvrdit OK

image

 

Zobrazí se dialogové okno pro zadání důvodu slevy. Zadat důvod a potvrdit OK nebo zrušit pomocí Cancel

image

 

 

CENA za celou účtenku (F6)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  – Cena za celou účtenku  (F6 ) nebo přes tlačítko Sleva

image

 

Zadat částku do pole Nová cena. Potvrdit OK.

 

 

Zlevnit účtenku o dalších x % (Alt + F7)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  -  Sleva v % pro účtenku  (Alt +F7 ) nebo přes tlačítko Sleva

Zadat částku do pole Sleva%:. Potvrdit OK

 

 

Sleva v % pro řádek (Ctrl + Alt + F7)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  - Sleva % pro řádek (Ctrl+Alt+F7) nebo přes tlačítko Sleva

počet % v poli Sleva % se odečte od původní ceny aktuální položky.

 

 

Sleva v % pro VŠECHNY řádky (Ctrl + Shift + F6)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  - Sleva % pro VŠECHNY řádky  nebo přes tlačítko Sleva

počet % v poli Sleva % se odečte od původní ceny aktuální účtenky

 

 

CENA pro řádek (Ctrl + Alt + F6)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  – Cena pro řádek  (Ctrl + Alt + F6 ) nebo přes tlačítko Sleva

Zadat částku do pole Nová cena. Potvrdit OK.

 

 

Zlevnit řádek o částku (Alt + Shift + F7)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  – Zlevnit řádek o částku  (Ctrl + Alt + F6 ) nebo přes tlačítko Sleva

Zadat částku do pole Nová cena. Potvrdit OK

 

 

Zlevnit řádek o dalších x % (Ctrl + Alt + Shift + F7)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  – Zlevnit řádek o dalších x %  (Ctrl + Alt + F6 ) nebo přes tlačítko Sleva

Zadat částku do pole Sleva%. Potvrdit OK

 

 

Nastavit důvod slevy (Ctrl + Shift + F7)

F10 – Pokladna – Aktuální účtenka  – Zlevnit řádek o dalších x %  (Ctrl + Alt + F6 ) nebo přes tlačítko Sleva

 

image

 

Zadat stručný text. Potvrdit OK

 

 

 

 

VYHLEDÁVÁNÍ NA POKLADNĚ

 

Vyhledávání pomocí tlačítka Hledání řazení

image   Nabídka pod šipkou nabídne:   image

 

Zobrazí se dialog pro vyhledávání. Například stiskem Název (F2) lze zadat první písmena z názvu např ja, zobrazí se výsledky s položkami na „ja“. Poslední volba se zobrazuje na liště červeně zbarvená.

 

image

 

Zvolte položku a stiskem üOK se položka zadá na účtenku. Pokud bylo hledání pouze informativní, zavřít okno pomocí ûCancel.

 

Vyhledávání pomocí klávesničky

umístěné vedle zadávacího pole. Zobrazí se dialog pro vyhledávání. Zadat katcis/název zboží/barcode.

 

image

 

 Zvolte položku a stiskem üOK se položka zadá na účtenku. Pokud bylo hledání pouze informativní, zavřít okno pomocí ûCancel.

Pro nové hledání zvolte x za zadávacím polem. Pokud bylo hledání jen za účelem získat informaci (skladem, cena, věrnostní body...)  hledání se ukončí stiskem ûCancel. Zvolením položky v nabídce a potvrzením üOK se položka zobrazí na účtence. 

 

image

 

 

 

 

 

VÝČETKA

Tato výčetka nemá vztah k žádnému dokladu, proto nemá číselnou řadu dokladů a odkazy na jiné doklady. Slouží pro rychlé vytvoření výčetky platidel (pošt. úřady, odvod tržby do banky apod.) tzv. „sáčkování“.  K  vybrané nominální hodnotě se požaduje zadání počtu bankovek-mincí.

 

Založení nové výčetky

F10 – Pokladna – Závěrka - Výčetka

Zobrazí se tabulka s předvyplněnými nominálními hodnotami bankovek a mincí.  Po zadání počtu bankovek a mincí se zobrazí součet Celkem, stav pokladny se zobrazí jako Očekává se. V dalším sloupci se zobrazí Rozdíl mezi stavem pokladny fyzickým a očekávaným. Zadejte dle stavu v pokladně. Uložit

 

Výčetky – přehled

F10 - Pokladní prodej - Výčetky

 

 

 

 

ZÁVĚRKA POKLADNÍ

Pokladní závěrka uzavře neuzavřené prodeje od poslední závěrky. Doporučujeme je vytvářet po skončení prodeje (denní) nebo alespoň poslední den v týdnu (pátek či neděle). Na konci měsíce lze tyto denní pokladní závěrky přiřadit do Skupinové Závěrky například Leden (všechny lednové prodeje). V případě, kdy tvorba přehledu je po skladech, je nutné mít pokladnu on-line.

 

Evidence pokladních závěrek

Pokladní prodej – Závěrky

 

 

 

Přehled neuzavřených prodejů

F10 - Pokladna - Přehled neuzavřených prodejů

Otevře se seznam všech prodejů provedených po poslední uzávěrce.

 

image

 

 

Pokladní závěrka X-Report na pokladně

Pokladní závěrku lze prohlédnout či vytisknout, po uzavření nebude uložena do pokladního systému DATONA 

1) F10 – Pokladna  – Závěrka  – Závěrka

2) Zobrazí se Závěrka. Možnosti volby: (pokud máte povoleno)

Pokud máte nastaven prodej z více skladů na pokladně, v závěrce uvidíte zrcadlo po skladech.    

3) Uložení a konec

 

 

 

Pokladní závěrka Z-Report na pokladně

Pokladní závěrka se uloží do systému a vytiskne. 

1) F10 – Pokladna  – Závěrka  – Závěrka

2) Zobrazí se Závěrka. Možnosti volby:

Pokud máte nastaven prodej z více skladů na pokladně, v závěrce uvidíte zrcadlo po skladech.    

3) Uložení a konec

 

 

Tisk pokladní závěrky z evidence závěrek

Pokladní prodej – Závěrky

1) Zvolit ikona Tisk/Menu/F2 Menu a vybrat z nabídky

 

 

Nelze vytvořit pokladní závěrku

Pokud máte otevřené účtenky nepůjde vytvořit pokladní závěrka. Nutno otevřené účtenky uzavřít.

1) F10 - Účtenka (Insert) - Seznam otevřených účtenek

2) Vybrat účtenku a stiskem ji otevřít, zrušit pomocí Ctrl+Shift+Delete nebo Účtenka (Insert) - Zruš účet (CS-Del).

Nepotvrzená účtenka je ihned odstraněna. Pokud odstraňujete účtenku potvrzenou, systém se Vás zeptá, zda opravdu chcete účtenku zrušit. Potvrďte Ano. Pokud máte odstraněny všechny otevřené účtenky, seznam s otevřenými účtenkami se neotevře.

 

 

 

Odešli neodeslané prodeje

F10 – Pokladna – Nastavení

odešle neodeslané prodeje z pokladny na server

 

 

 

Ukázka závěrky Tisk pouze platby

 

image

 

 

 

 

Ukázka závěrky podrobné

 

    image

image

 

Ukázka zobrazení závěrky

image

 

 

 

Ukázka zobrazení závěrky - Zobrazit prodávající

image

 

 

 

Ukázka zobrazení závěrky - Zobrazit kategorie

image

 

 

 

Ukázka zobrazení závěrky - Zobrazit obraty

image

 

 

Ukázka zobrazení závěrky - Zobrazit slevy

image

 

 

 

 

POKLADNÍ PRODEJ

Pokladní prodej

Prodeje

F10 - Pokladní prodej – Prodeje

image

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

·         Datum, Czak, Cena, DPH, Cena s DPH, EET, EET odesláno, Měna, Položky, Platby,  Čas, Důvod, Taxfree

 

Rychlé filtry (zelené menu):

·         dle času: Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc

·         dle typu pohybu: Prodeje, Vratky, Prodeje i vratky

 

Odkazy/Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):

·         Zboží, které bylo prodáno Ctrl + Shift + L

·         Platby, kterými je realizován vybraný prodej Ctrl + Shift + P

·         Tisk kopie účtenky – pokladní tiskárna Ctrl + Shift + U

·         Tisk kopie účtenky – formát A4 Ctrl + Shift + T

·         Vazby vratek Ctrl + Shift + R

Lze využít možnosti: Seskupení a Sumy image . Seskupit lze dle: Datum, CZAK, Položky, Stůl, Čas, Důvod. Seskupit lze dle 3 parametrů.

 

Položky prodejů

Pokladní prodej – Položky prodejů

 

image

 

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

·         Datum/Čas, Czak, Katcis, Název, Název2, Barcode, Kategorie, Cena Katalog, Sleva celkem, Sleva %, Cena celkem, DPH celkem, Cena s DPH, Množství, Stůl, Důvod, Sazba DPH, Poznámka, Typ pohybu,  Uživatel

 

Rychlé filtry (zelené menu):

·         dle času: Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc

 

Odkazy/Přímé odkazy (modré / sv. zelené, možno i přes Menu - F2 Menu):

·         Vazby vratek  Ctrl + Shift + R

·         Katcis

·         Účtenka (czak)

Lze využít možnosti: Seskupení a Sumy image. Seskupit lze dle: Datum/čas, Kasa, Stůl, Katcis, Název, Barcode, Kategorie, Název 2, Datum, Den, Hodina,  CZAK, Sleva %, Důvod, Sazba DPH, Poznámka, Typ pohybu, Uživatel. Seskupit lze dle 3 parametrů.

 

 

TOP zboží

Pokladní prodej - Položky prodejů

1) Pomocí ikonky Seskupení Alt + G seskupit podle Název. Potvrdit příkazem Použít pro zobrazení dat a zavřít.

2) Levým tlačítkem myši kliknout na název sloupce Mnoz Zvolit v nabídce Řadit sestupně.

3) Pomocí zeleného menu lze zobrazit data za Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc.

Sloupec Název je označeny (G) - vidíte dle kterých sloupců bylo seskupováno. Seskupené položky snadno zobrazíte pomocí modrého odkazu Seskupené položky. Sloupec Mnoz je označen šipkami. Řazeno je od největšího počtu po nejmenší. Pokud tento report budete často používat, doporučujeme si jej uložit do Profilu pomocí ikonky Zvolit sloupce  - Uložit nastavení - Vytvořit nový profil dle aktuálního nastavení. Zadejte název profilu např. TOP zboží.  Uložit. Použít pro zobrazení dat a zavřít.  Pro znovu otevření použijte ikonku Profil.

 

 

Pokladní doklady

Pokladní prodej – Pokladní doklady              

image

 

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

·         Datum/Čas, Datum, Czak, Cena,  Cena měna, Měna, Sleva, Důvod, Poznámka, Způsob platby, Prodal

 

Rychlé filtry (zelené menu):

·         dle času: Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc

 

Seskupit lze dle: Datum/Čas, Datum, Czak, Sleva, Měna, Důvod, Číslo, Poznámka, ZpPlat, Prodal. Seskupit lze dle 3 parametrů.

 

 

 

Přehled denních tržeb dle DPH

Pokladní prodej – Prodejní statistiky – Přehled denních tržeb dle DPH

image

 

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

·         Datum prodeje, Bez DPH 0% sazba, DPH 0%  sazba, S DPH 0% sazba, Bez DPH 15% sazba, DPH 15%  sazba, S DPH 15%  sazba, Bez DPH 10% sazba, DPH 10%  sazba, S DPH 10% sazba, Bez DPH 21% sazba, DPH 21% sazba, S DPH 21%  sazba, Celkem

 

Rychlé filtry (zelené menu):

·         dle času: Dnešní den, Včera, Tento měsíc, Bez omezení, Minulý měsíc, Posledních 7 dní

Lze využít možnosti: Sumy imagenebo Filtr

 

 

Přehled denních tržeb dle DPH a plateb

Shodný s předešlým reportem, jen platby jsou rozdělené tle typu plateb

Pokladní prodej – Prodejní statistiky – Přehled denních tržeb dle DPH a plateb

 

image

 

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

·         Datum prodeje, Bez DPH 0% sazba, DPH 0%  sazba, S DPH 0% sazba, Bez DPH 15% sazba, DPH 15%  sazba, S DPH 15%  sazba, Bez DPH 10% sazba, DPH 10%  sazba, S DPH 10% sazba, Bez DPH 21% sazba, DPH 21% sazba, S DPH 21%  sazba, Celkem

 

Rychlé filtry (zelené menu):

·         dle času: Dnešní den, Včera, Tento měsíc, Bez omezení, Minulý měsíc, Posledních 7 dní

Lze využít možnosti: Sumy imagenebo Filtr

 

 

Denní přehled prodejů

Pokladní prodej – Prodejní statistiky – Denní přehled prodejů

image

 

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

·        Datum, Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, Hotovost

 

Rychlé filtry (zelené menu):

·         dle času: Dnes, Včera, Zvolte datum (například poslední den v měsíci).

Lze využít možnosti: Sumy  image 

 

 

 

Pokladní kniha

Pokladní prodej – Pokladní kniha

image

 

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

·         Popis, Datum a čas, CZK, SUM CZK, Text.

Lze využít možnosti: Sumy image

 

Vklad a výběr hotovosti na pokladně

Například u výběru č. 12016/12 je vklad částky 60 Kč, v poli SUM CZK je zde vidět zůstatek 60 Kč po vkladu. Pokud je třeba opravit vklad, zvolte výběr a do pole Text uveďte důvod viz ukázka: 

image

 

Záloha v pokladně

Prvním vkladem s poznámkou například Vklad zálohy se vloží tato hotovost do pokladny. Po uzavření tržby na pokladnách a po jejich výběru zůstane tato záloha v pokladně jako zůstatek viz ukázka:

image

 

Pokladní závěrka v pokladní knize

Obsluha pokladny si může vyjet předběžnou závěrku, provést výběr této částky na pokladně a poté provést platnou pokladní závěrku pro uzavření tržby na pokladně. Zápis v pokladní knize bude vypadat takto:

image

 

 

Pokladní závěrky

Pokladní prodej – Závěrky

image

 

Možno zobrazit tyto sloupce (Alt+F10/Zvolit sloupce):

·         Datum a čas, Číslo závěrky, Pokladna číslo, Pokladna názvev, Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, Počet prodejů, Počet pokladních dokladů, Od zakázky, Po zakázku, Hotovost, Šek, Kredit. karta, Zrcadlo, Výčetka rozdíl

 

Odkazy/Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):

·         Prodeje Ctrl+Shift+P

·         Položky prodejů Ctrl+Shift+Z

·         Pokladní doklady Ctrl+Shift+D

 

Data lze libovolně filtrovat, seskupovat podle požadovaných sloupců, sčítat. S daty je možné pracovat za jednu závěrku či za více závěrek najednou (označí se více závěrek v přehledu Závěrky). Možno pracovat s daty podle reálného data prodeje (bez příslušnosti k určité závěrce). Možno pracovat s daty podle pokladních dokladů. Pro součet základních dat ze závěrek, vybrat požadované závěrky a stisknout ikonu Suma

 

Reporty pokladní závěrky - příklad: tržby za 1. Q/pololetí/víkend... :

Pokladní prodej – Závěrky

1) Označit zakliknutím požadovanou závěrku (nebo více závěrek), které obsahují potřebné údaje.

2) Zvolit z modrého menu  Položky prodejů nebo Prodeje. Zobrazí se všechny Prodeje/Položky prodejů v rámci zvolené závěrky.  Přes ikonu Filtr zvolit požadované období. Použít

 

 

 

PRACUJEME SE ZÁZNAMY

 

Vyhledávání v záznamech

a) do bílého vyhledávacího pole zadat počátek čísla katcisu nebo text, podle kterého má být položka nalezena (např. 1, 80*, poh, *pohár* apod.).

 

image

 

b) pomocí ikonky Hledat(ikonka dalekohled) / Ctrl+F - otevře se okno, zde vyplnit Co hledat:

 

image

 

Možnost zvolit vyhledávání pouze ve  sloupci řazení. Sloupec řazení je označen šipkami v názvu sloupce.

Jsou-li šipky směrovány nahoru jde o řazení vzestupné, šipky směřující dolů sdělují, že jde o řazení sestupné.

Při vyhledávání se vyhledávací pole zbarví světle zelenou barvou.

Zobrazí záznamy buď ze sloupců řazení, pokud je zaškrtnuto, jinak ze sloupců Katcis, Barcode a Název

 

 

 

Řazení záznamů

 

image

Sloupec řazení je označen šipkami v názvu sloupce. Jsou-li šipky směrovány nahoru jde o řazení vzestupné, šipky směřující dolů sdělují, že jde o řazení sestupné.

Řadit lze pomocí:

 

a) Řazení (Alt +O). Otevře se okno Řazení – zde možno navolit 1 až 3 podmínky řazení.

Řazení budou vzestupná.  Pro sestupné řazení zaškrtněte příslušnou volbu Sestupně u řazení.

1. Seřadit podle: výběr z nabídky.

2. Dále podle: výběr z nabídky.

3. A pak podle: výběr z nabídky.

Výběr potvrďte Použít nebo Uložit a poté Použít

 

b) Rychlé řazení. Kursorem zakliknout název sloupce například Název zboží.

Zobrazí se nabídka, zvolit z možností:

·         řadit vzestupně (doubleclick)

·         řadit sestupně

·         přidat k řazení vzestupně

·         přidat k řazení sestupně

·         neřadit podle sloupce

 

image

 

 

 

Filtrování v záznamech

 

 a) Rychlý filter. Kursorem zakliknout název sloupce.

 

image

 

 

Zobrazí se nabídka:

·         rychlý filter, zobrazí se zadávací okénko. Po zadání například katcisu či části katcisu, potvrdit OK. V názvu se zobrazí (F).

 

     image

 

·         upravit filter, nabídne se pouze pokud je již použito filtrování

·         nefiltrovat sloupec, nabídne se pouze pokud je již použito filtrování

 

b) Filtru (ALt+F) image - otevře se okno Filtr.  Zde zvolit dle čeho má systém Datona filtrovat. Možno zadat jeden i více filtrů. Výběr potvrďte Použít nebo Uložit a poté Použít.

 

image

 

Při filtrování záznamů se ikonka filtru podbarví světle zelenou barvou.

 

 

 

Seskupení záznamů

 

V názvu sloupců, dle kterých je seskupováno se zobrazí (G). Záznamy lze seskupovat:

a) Alt+G nebo ikonka Seskupit. Otevře se okno Kontingenční tabulka – zde možno navolit 1 až 3 podmínky seskupení:

1. Seskupit podle: výběr z nabídky.

2. Dále podle: výběr z nabídky.

3. A pak podle: výběr z nabídky.

 

Nebo zvolit jen jenu podmínku Seskupit podle: výběr z nabídk. Hodnoty pro sloupce: výběr z nabídky.

Výraz pro data: COUNT(*) . Výběr potvrďte Použít nebo Uložit a poté Použít.

 

image

 

b) Rychlé seskupení. Kursorem zakliknout název sloupce například Název zboží.

Zobrazí se nabídka, zvolit z možností:

·         seskupit podle sloupce, například pro sloupec Název zboží2

·         zrušit seskupení

 

 

 

Výběr sloupců

 

image

 

Zobrazovat jen požadované sloupce pomocí ikonky Zvolit sloupce Alt +F10. Pokud je ikonka skryta: Ctrl + F11 a poté lze použít Zvolit sloupce.  Zde možno měnit pořadí sloupců podržením a přetažením pomocí myši nebo označit kursorem požadovaný sloupec a pomocí šipek v pravé části okna posunout na požadované místo. Dále zde lze měnit barva textu, barva pozadí textu a navolit šířku sloupce.

 

 

 

Úprava šířky sloupců

a) pomocí funkce Zvolit sloupce (Alt +F10) kursorem v liště názvů sloupců lze upravit šířku sloupce

 

b) v náhledu (evidenci dokladů/náhledu reportu) zvolit pro všechny sloupce:

 

c) kursorem zakliknout název daného sloupce, zobrazí se nabídka pro úpravu vybraného sloupce:

 

 

 

Zobrazování záznamů

Pokud je označena kursorem jedna i více položek v katalogu, zabarví se zeleně ikonka Zobrazení vybraných záznamů (ikonka před vyhledávacím polem). Není-li označena položka v katalogu, je ikonka šedá (neaktivní).

 

a) Kursorem označit alespoň 1 řádek, zeleně se zabarví ikonka  Zobrazení vybraných záznamů

 

image

 

Stiskem ikonky image se zobrazí nabídka:

·         Zobrazit pouze vybrané záznamy

·         Zobrazit pouze nevybrané záznamy

·         Zobrazit bez ohledu na výběr

·         Zrušit výběr

·         Zobrazit pouze změněné záznamy

b) Kursorem označit ikonku image (před prvním sloupcem nad zaškrtávacími políčky) zobrazí se nabídka  Zobrazení vybraných záznamů

 

image

 

 

Zvolit všechny záznamy na aktuální stránce

Pro zobrazení všech záznamů  Ctrl + A. Při opětovném použití této klávesové zkratky se označení zruší.

 

 

Zvolit všechny záznamy ze všech stránek

nejprve nutno zrušit stránkování pomocí Ctrl + Shift + A. Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete načítat všechna data do gridy (schránky). Zvolte Yes. Data se načtou do schránky (ale neoznačí se zaškrtnutím). Nyní můžete použít například Menu - Export a zvolit požadovaný formát reportu. Pro označení všech záznamů použít Ctrl + A. Při opětovném použití klávesové zkratky Ctrl + Shift + A se opět zapne stránkování.

 

 

 

DATONA s.r.o.

pokladní a informační systémy

info@datona.cz                 www.datona.cz